ساخت نمونه سه بعدی

اشیا printed چاپ شده سه بعدی که می توانند کاربرد خود را ردیابی کنند

قبل از باز کردن قالب ها ، چاپ سه بعدی می تواند به مشتری کمک کند تا شکل واقعی بطری ، درپوش های کبریت را ببیند. دیدن آن آسان تر ، سریعتر

پس از تأیید اول ، سپس قالب هایی را برای تولید فله درست کنید.

351