قالب های خصوصی

در باره

این که آیا شما یک محصول بسته بندی کامل ایجاد می کنید ، یا فقط می خواهید یک ظرف موجود را لباس کنید ، سرویس قالب خصوصی ما می تواند بسته بندی را برای طراحی منحصر به فرد شما ایجاد کند و مهندسان ما در اینجا هستند تا در هر مرحله از فنی ، فنی و نقاشی های سه بعدی به پیشنهادهای بهترین مواد برای استفاده.

341